vekka 5

Definition av vektorrum och delvektorrum. Linjärt oberoende mängder av vektorer som spänner upp ett vektorrum kallas för baser. Matriserna definierar delrum i matrisavbildningens definitionsmängd och värdemängd. Vi lär oss hitta baser i dessa rum.

Kursvekka nummer 5
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V49 :: 4/12-10/12

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar