Videon i korthet::

I denna video presenteras ett exempel på ett funktionsrum, rummet av kontinuerliga funktioner på intervallet \((0,1)\). Sådana funktionsrum är oändligtdimensionella och studeras i djupare matematikkurser, t.ex. funktionalanalys. I kursen i linjär algebra studerar vi bara ändligtdimensionella vektorrum men poängen med detta exempel är att vektorrumsbegreppet är relevant långt utanför kontexten i denna kurs.

Funktionsrum är vektorrum, ett exempel


youtube_video::Frågor och kommentarer

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::