Videon i korthet::

Här startar vi med en ellipsekvation på den allra enklaste formen. Vi gör sedan ett variabelbyte (vi roterar koordinaterna) och får en ny ekvation som innehåller blandad term. Slutligen görs en translation/förflyttning av koordinatstystemet så att origo flyttas. När vi gjort det har vi en kvadratisk ekvation på den mest allmänna formen. Mycket av problemen om kvadratiska former handlar om att starta från denna allmänna form och arbeta för att beräkna den enklaste formen. Denna video ger oss idén att detta arbete måste involvera att rotera koordinater och beräkna translationer. För att göra detta krävs att vi diagonaliserar matrisen och kvadratkompletterar för att hitta translationen, men detta visas i videon om diagonalisering av kvadratisk ekvation.

Kvadratisk ekvation


youtube_video::Frågor och kommentarer

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::