Videon i korthet::

Givet ett antal punkter så visar vi här hur vi med minsta kvadratmetoden kan hitta den ellips, centrerad i origo som bäst anpassar sig till dessa punkter.

L16 040 Minsta kvadratanpassning av ellips till mätdata


youtube_video::Frågor och kommentarer

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::