Videon i korthet::

I denna tredje del så sammanfattar vi vad vi gjort i de två tidigare delarna. Vi ser att genom att ställa upp egenvektorerna som kolonn i en matris så får vi en matris \(P\) som när vi multiplicerar med \(A\) på rätt sätt, så får vi en diagonalmatris \(D\) med egenvärdena på diagonalen: \(D=P^{-1}AP\). Vi har i detta exempel identifierat diagonalisering av matriser. Sammanställer vi detta så har vi diagonaliseringsalgoritmen ::

  1. Beräkna egenvärden
  2. För varje egenvärde, beräkna egenvektorerna
  3. Ställ upp egenvektorena i en matris \(P\)
  4. Diagonalmatrisen blir \(D=P^{-1}AP\)

L17 050 Exempel på Egenvektor-räkning, del 3


youtube_video::Frågor och kommentarer

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::