Videon i korthet::

Här är ett exempel som visar hur man avgör om ett antal vektorer är linjärt beroende eller oberoende. Notera att vi har två metoder:
1. Använd definitionen :: vektorerna står då som kolonner i matrisen.
2. Använd Gaussmaskinen :: vektorerna ställs då upp som rader i matrisen.

Linjärt beroende/oberoende :: Exempel


youtube_video::Frågor och kommentarer

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::